top of page
Search

外國幾名小孩感人方法悼念黑豹

係Marvel 戲裏演黑豹嘅Chadwick Boseman 對好多小朋友年青人都有好深刻嘅影響。


43歲嘅黑豹上星期喺洛杉磯屋企逝去,不敵癌症。隨著佢逝去嘅消息流出,除咗一眾同佢拍戲嘅群星粉粉悼念黑豹之外, 外國有幾名小朋友都有好獨特嘅方法幫佢悼念:0 comments

Comments


bottom of page