top of page
Search

歷史上首間公司超越兩萬億美元市價

今年蘋果喺呢段疫情期間股價其實不斷反覆上升,升咗大概60%,亦將呢間公司嘅市場價值推高到市值兩萬億美金。


雖然第一間市值兩萬億嘅公司唔係蘋果,而係一間由公司叫做Saudi Aramco, 不過因應油價不斷下跌令公司股價下跌,而蘋果依家就係全球唯一一間美國公司市值兩萬億美金嘅企業。


大家有對呢間公司嘅前景看法如何?


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page