Search

韓國Youtuber 開直播時玩火導致2級燒傷

最近半年大家都見到好多人開始做網上直播自己各種唔同嘅野。前幾日有一位來自南韓嘅著名Youtuber 開直播打機, 去到大概3個鐘唔知係咪有網友鼓勵佢玩火, 佢亦倒咗啲易燃物體去自己條短褲再點火。