top of page
Search

2,200萬美金抽獎贏家無食言分一半比終身好友

人嘅本性就係貪,去到要比自己選擇錢,權利定係朋友, 相信大家都可能會比較選擇錢同埋權利。外國有兩位老人家,一位叫阿Tom另一位叫阿Joe,幾十年前大家應承咗大家如果任何一方便中咗抽獎或者贏咗香港所謂嘅六合彩等等,就會分一半俾大家。到咗前幾日阿Tom真係贏咗個大抽獎,獎金有2,200,000,000美金(即170,516,000港紙),最令人驚訝嘅事情就係阿Tom竟然冇食煙做返幾十年前應承終身好友阿Joe嘅事-就係分獎金一半俾佢。阿Tom亦被抽獎機構訪問問佢點解可以咁慷慨真係分一半比自己好朋友,而佢就答咗一句"呃過手就係呃過手, 應承咗就係應承咗"。睇到以上嘅故事,小編好後悔點解唔可以早幾十年出世,點解唔可以同阿Tom係最好嘅朋友....


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page