top of page

UPCOMING SHOWS

 • [1/3] Ducklings & Bubbling @ Boomerang
  [1/3] Ducklings & Bubbling @ Boomerang
  Fri, 01 Mar
  01 Mar 2024, 11:00 pm HKT – 02 Mar 2024, 5:00 am HKT
  Boomerang ‧ The Illusionist, 55 D'Aguilar St, Central, Hong Kong
  01 Mar 2024, 11:00 pm HKT – 02 Mar 2024, 5:00 am HKT
  Boomerang ‧ The Illusionist, 55 D'Aguilar St, Central, Hong Kong
  全港最大型鴨仔軍團,有超過1000隻唔同Size嘅鴨仔同5m高嘅巨型鴨仔等住你。當然唔少得同鴨仔軍團一齊嘅迷幻泡泡,全晚充滿迷幻夜。
 • [2/3] Ducklings & Bubbling @ Boomerang
  [2/3] Ducklings & Bubbling @ Boomerang
  Sat, 02 Mar
  02 Mar 2024, 11:00 pm HKT – 03 Mar 2024, 5:00 am HKT
  Boomerang ‧ The Illusionist, 55 D'Aguilar St, Central, Hong Kong
  02 Mar 2024, 11:00 pm HKT – 03 Mar 2024, 5:00 am HKT
  Boomerang ‧ The Illusionist, 55 D'Aguilar St, Central, Hong Kong
  全港最大型鴨仔軍團,有超過1000隻唔同Size嘅鴨仔同5m高嘅巨型鴨仔等住你。當然唔少得同鴨仔軍團一齊嘅迷幻泡泡,全晚充滿迷幻夜。
 • [8/3] SpriteBoyz @ Boomerang
  [8/3] SpriteBoyz @ Boomerang
  Fri, 08 Mar
  08 Mar 2024, 11:00 pm HKT – 09 Mar 2024, 5:00 am HKT
  Boomerang ‧ The Illusionist, 55 D'Aguilar St, Central, Hong Kong
  08 Mar 2024, 11:00 pm HKT – 09 Mar 2024, 5:00 am HKT
  Boomerang ‧ The Illusionist, 55 D'Aguilar St, Central, Hong Kong
  適逢三八婦女節,BOOMERANG隆重呈獻,韓國先生 Sprite Boyz猛男秀!今次我哋聽到你地既呼喚,將最大隻、最有型、最識氹人既韓國先生嚟香港,除咗猛男脫衣舞之外,點少得貼身互動,一下又一下嘅扭動,你一定會心跳加快、面都紅晒!記住3月8,9號,做女皇 想點玩就玩。
 • [9/3] SpriteBoyz @ Boomerang
  [9/3] SpriteBoyz @ Boomerang
  Sat, 09 Mar
  09 Mar 2024, 11:00 pm HKT – 10 Mar 2024, 5:00 am HKT
  Boomerang ‧ The Illusionist, 55 D'Aguilar St, Central, Hong Kong
  09 Mar 2024, 11:00 pm HKT – 10 Mar 2024, 5:00 am HKT
  Boomerang ‧ The Illusionist, 55 D'Aguilar St, Central, Hong Kong
  適逢三八婦女節,BOOMERANG隆重呈獻,韓國先生 Sprite Boyz猛男秀!今次我哋聽到你地既呼喚,將最大隻、最有型、最識氹人既韓國先生嚟香港,除咗猛男脫衣舞之外,點少得貼身互動,一下又一下嘅扭動,你一定會心跳加快、面都紅晒!記住3月8,9號,做女皇 想點玩就玩。
bottom of page